Намаления

   Уважаеми Клиенти и Гости на нашия магазин!

   Нашата компания Best Feast се стреми да изгради дълготрайни партньорски взаимоизгодни отношения и от своя страна е готова да предложи гъвкава система на намаления. При пускане на поръчка в нашата компания има два вида намаления: Еднократно за поръчка и Кумулативно. Условията на оформяне и предоставяне на намаленията са представени по-долу.

Еднократно намаление за поръчка

   Настоящото намаление се прилага само към текущата поръчка. За получаване на еднократно намаление е необходимо да се оформи поръчка в нашия интернет-магазин или в нашия магазин. Размер на намалението зависи от сумата на поръчката за пускане.

Сума на
поръчка (Лв.)  
Размер на
намаление, %
250 
500 
1 000  10 
1 800  12 
3 000  15 
4 500  18 

Кумулативно намаление

   Кумулативното намаление действа само за регистрирани потребители! Размер на намалението се установява на основание общата сума на всички поръчки на регистрирания клиент през предходната година от момента на първата покупка в нашата компания и се фиксира за следващото календарно тримесечие. Размер на намалението се преизчислява всяко тримесечие – на 1 януари, на 1 април, 1 юли и 1 октомври в посока на неговото увеличаване или намаляване.

Сума на поръчките през
предходната година (Лв.)  
Размер на
намаление, %
1 500 
2 500 
5 000  10 
10 000  12 
17 000  15 
25 000  18 
Условия на дилъра 20 

Пример за изчисляване на кумулативно намаление:

I тримесечие II тримесечие III тримесечие IV тримесечие V тримесечие VI тримесечие
Намаление за текущото тримесечие – 0 % Намаление за текущото тримесечие – 5 % Намаление за текущото тримесечие – 7 % Намаление за текущото тримесечие – 10 % Намаление за текущото тримесечие – 10 % Намаление за текущото тримесечие – 10 %
Сума на покупките – 1700 Лв. Сума на покупките – 1500 Лв. Сума на покупките – 1900 Лв. Сума на покупките – 0 Лв. Сума на покупките – 0 Лв. Сума на покупките – 100 Лв.
Оборот за предходната година – 1700 Лв. Оборот за предходната година = 1700+1500 = 3200 Лв Оборот за предходната година = 1700+1500+1900 = 5100 Лв Оборот за предходната година = 1700+1500+1900 = 5100 Лв Оборот за предходната година = 1700+1500+1900 = 5100 Лв Оборот за предходната година = 1500+1900+100 = 3500 Лв
Намаление, което се предоставя за следващото тримесечие по резултатите от предходната година – 5 % Намаление, което се предоставя за следващото тримесечие по резултатите от предходната година – 7 % Намаление, което се предоставя за следващото тримесечие по резултатите от предходната година – 10 % Намаление, което се предоставя за следващото тримесечие по резултатите от предходната година – 10 % Намаление, което се предоставя за следващото тримесечие по резултатите от предходната година – 10 % Намаление, което се предоставя за следващото тримесечие по резултатите от предходната година – 7 %

ВНИМАНИЕ: Еднократното кумулативното намаление на поръчката не се сумират! На клиента се предоставя по-голямото намаление от възможните – еднократно или кумулативно.

   Смятаме, че ние предоставяме на нашите клиенти приемливи цени на продукти, представени в нашия магазин и лоялна система за намаления. Все пак постоянно се стремим да усъвършенстваме своята ценова политика и много разчитаме на обратна връзка от нашите Клиенти. Затова ако можете да ни предоставите информация за компаниите, които предлагат подобни по качество и асортимент продукти с по-ниски цени и по-изгодна система на намаления – моля съобщете ни за това, така Вашето съобщение ще повлияе върху промяна на цените в нашия магазин.

   Благодарим ви предварително за вашите съобщения!